Anlegg og fasiliteter

Gangsti/løpestier (klikk for å se oversiktskart)
Foreningen Schjongsløpene vedlikeholder skiltningen og løpstraseèn sammen med Ringerike kommune.
Det er merket 4 løyper:
1,7 km – Hvite metallskilt med svart skrift.
3,1 km – Aluminiumsskilt med blå skrift.
5,0 km – Aluminiumsskilt med grønn skrift.
8,1 km – Aluminiumsskilt med rød skrift.

Friidrettstadion
Tartan dekke, to lengdegroper, to spydkast baner, en høydesprangsbane, kastbur, vanngrav. Tidtakerhus og pressesekretariat.
Treningsarena og hjemmebanen til Ringerike Friidrettsklubb

Fotballbaner
Fjernvarmeoppvarmet kunstgress på AKA Arena med tilskuerkapasitet på 4373 med kiosker, møtelokaler og VIP områder.
Naturgress på Friidrettsstadion, kunstgress treningsbaner og naturgress med tilskuerkapasitet: 4000.
Flere 5er baner.
Ny kunstgressbane skal stå klar i 2020.
Treningsarena og hjemmebanen til Hønefoss Ballklubb

HBK Klubbhus
Det ligger sentralt i idrettsparken nær treningsbaner og AKA Arena og rommer HBK administrasjon, møterom, spisesal, kjøkken, kiosk og lokaler til HBK akademiet.

Hønefoss Arena
Hønefoss Arena er en flerbrukshall som ble åpnet i 2015.
Her er det 3 håndballbaner, turnhall, klatrevegg, treningssenter, helsesenter og cafe. Lokalene benyttes også av Ringerike Videregående Skole, Hønefoss Videregående Skole og Læringssenteret for Voksne.
Tilskuerkapasitet på 2000 sitteplasser og 800 ståplasser.
Hallen benyttes av Ringerike Turnforening, Ringerike Klatreklubb, HBK og Hole, Tyristubben IL og Jevnaker IF til futsal, Hønefoss Disc klubb, Hønefoss Basketklubb og Hønefoss Sportsklubb til Handball og fotball.

Schjongshallen
Anlegg med cafe kiosk og garderober.
Innholder ishockeyhall, kontorer til Ringerike Orienteringslag, Ringerike Friidrettsklubb, Ringerike Idrettsråd .
Hjemmebane og klubblokaler til Ringerike Panthers.

Beachvolley
4 Beach volleybaner, liten oppbevaringsbode, ingen publikumstribuner eller andre servicefasiliteter. Åpent område. Benyttes fritt.

Beachhåndball
3 beach handball baner, publikumstribune som er bygget på dugnad, servicefasiliteter, vask, lite lager.

Gressarealer til disc sport