Ringerike kommunes vurdering av reguleringsbehov basert på innspill og ønsker til utvikling av Schjongslunden.

Ansvarlig saksbehandler: Lars Lindstøl Dato: 11.06. Innledning/bakgrunnShjongslunden er tilholdssted for en rekke klubber og idrettsaktiviteter og er i dag detviktigste bynære idrettsområdet i Hønefoss. Ved siden av organisert idrett er området hyppigbrukt, både til uorganisert idrett, tur, bading og treningsområde. Den nylig vedtatte byplanenregulerer ringeriksgata og gang/sykkelbruer som skal sikre bedre tilgjengelighet til områdetfor myke […]

Innspill fra Ringerike Sandvolleyballklubb

Brev Til Lars Torstensen Lindstøl, Ringerike kommune, 10. juni 2020. Jeg bistår gjerne i den videre prosessen med utvikling av Schjongslunden. Det høres ut som en spennende prosess. Ringerike Sandvolleyballklubb har lenge hatt et ønske om en innendørshall, eller et større område for å kunne arrangere internasjonal turnering. Vi har i mange år hatt internasjonale […]

Hockeyklubbens innspill til reguleringsplan

Hockeyens innspill Schjongslunden

Epost sendt til Lars Torstensen Lindstøl, Ringerike Kommune 8. februar 2021: Hei Lars!Takk for konstruktivt møte forrige uke! Jeg oversender med dette tegninger for hvordan vi tenker at en nyhockeyhall og en fotballhall kan ligge i Schjongslunden. Vi har konferert med hockeyforbundet i forhold tilarealbehov og HBK har lagt ved en malbok for idrettsanlegg ift […]

Runner’s World CAMP Hønefoss

Springtime arrangerer løpehelger med løpeglede og inspirasjon, trening og sosialt samvær i samarbeid med Runner’s World Norge og lokale instruktører på en rekke destinasjoner i Norge sensommer/høst 2020. Det er en begrensing på antall deltagere iht C-19-restriksjoner og lokale forhold. RW CAMP kan man kjøpe både med og uten hotel-pakke. Ønsker man å ordne overnatting […]

Friidrettsskolen uke 33

Friidrettsskole i Hønefoss /Idrettsleker

Ringerike Friidrettsklubb og Norges Friidrettsforbund, inviterer til aktivitet og friidrettsskole i sommerferien 2020 tilrettelagt i forhold til smittevern og sentrale retningslinjer. Arrangementet vil vare fra mandag til fredag i uke 33 Vi tar imot 60 barn i alderen 6-13 år. Påmeldingsperiode: 1. juni – 3. august 2020 (først til mølle gjelder) Mer informasjon på ringerikefik.no

Sprint Camp Hønefoss

Tre dagers treningsleir for ungdommer som ønsker å bli raskere, og trenere, som ønsker å møtes for å utveksle erfaringer og lære mer om hurtighet og løpstrening. Ikke bare for friidrettsutøvere, vi håper å se folk fra andre idretter også.Det vil være trenere fra Tønsberg, BUL, Ringerike Friidrett og Søndre land tilstede i løpet av […]

Friidrettskolen på Ringerike uke 32

Friidrettsskole i Hønefoss /Idrettsleker

Ringerike Friidrettsklubb og Norges Friidrettsforbund, inviterer til aktivitet og friidrettsskole i sommerferien 2020. Arrangementet vil vare fra mandag til fredag i uke 32. Vi tar imot 80 barn i alderen 6-11 år. Påmeldingsperiode: 6. april – 24. juli 2020 (først til mølle gjelder) Mer informasjon på ringerikefik.no

Friidrettskolen på Ringerike uke 26

Friidrettsskole i Hønefoss /Idrettsleker

Ringerike Friidrettsklubb og Norges Friidrettsforbund, inviterer til aktivitet og friidrettsskole i sommerferien 2020 tilrettelagt i forhold til smittevern og sentrale retningslinjer. Arrangementet vil vare fra mandag til fredag i uke 26. Vi tar imot 60 barn i alderen 6-13 år. Påmeldingsperiode: 1. juni – 15. juni 2020 (først til mølle gjelder) Mer informasjon på ringerikefik.no

Påskefriiidrettskole

Friidrettsskole i Hønefoss /Idrettsleker

Ringerike Friidrettsklubb og Ringerike kommune, inviterer til aktivitet og friidrettsskole i påskeferien 2020. Arrangementet vil vare fra mandag 06.04 til onsdag 08.04. Vi tar imot 50 barn i alderen 6-11 år. Er det snø på Friidrettsbanen så avholdes friidrettsskolen i Ringerikshallen. Alle som melder seg på vil få beskjed.. Påmeldingsfrist: 22. mars 2020 Mer informasjon […]