Innspill fra Friidretten: Friluftsarenaen og rekreasjonsområdet Schjongslund

Ringerike Friidrett stevnemaskot

Levert til Ringerike Idrettsråd 7. juni 2019 Ringerike Friidretssklubb sine tanker og innspill til utvikling av Schjongslunden I sommerperioden Furulunden og Friidrettsbanen fungerer i dag som en samlingsplass og arena for ulike løps og friluftsarrangenement. Friidretten ønsker å øke muligheten for samspill mellom Furulunden og Friidrettsbanen, ved å få fjernet volden og inndra en del […]

Schjongsløpenes innspill til tiltak i området Schjongslunden/Hønefoss Idrettspark

Brev til Ringerike Idrettsråd, sendt juni 2019. Foreningen Schjongsløpene står som arrangør av løpene Schjongs5er’n og Schjongstesten, og løpsarenaen vår er furulunden mellom pumpehuset og ishockeyhallen og løpstraseen er stien rundt Schjongslunden og veinettet opp til Søndre Park. Disse to løpene samler godt over 1000 løpere til sammen, og det deltar alt fra europamestere til […]