Åpent møte – Schongslunden Reguleringsplan

Planavgrensning Schjongslund

Nå starter reguleringsplanarbeidet i Schjongslunden og Ringerike kommune inviterer til nabomøte / åpent infomasjonsmøte 23. mai, kl. 1800, hos Bylab Hønefoss i Fossveien 1, 3510 Hønefoss. Ingen påmelding, bare å møte opp.

Lokalbefolkningen og interessegrupper inviteres til å komme med innspill til oppstart av planarbeidet.

Det vil bli avholdt et møte hvor det informeres om planprosessen, hvordan du kan komme med innspill og videre arbeid.