Innspill fra Friidretten: Friluftsarenaen og rekreasjonsområdet Schjongslund

Ringerike Friidrett stevnemaskot

Levert til Ringerike Idrettsråd 7. juni 2019

Ringerike Friidretssklubb sine tanker og innspill til utvikling av Schjongslunden

I sommerperioden

Furulunden og Friidrettsbanen fungerer i dag som en samlingsplass og arena for ulike løps og friluftsarrangenement. Friidretten ønsker å øke muligheten for samspill mellom Furulunden og Friidrettsbanen, ved å få fjernet volden og inndra en del av grusarealene mot Ringeriksgata, til gressarealer.

Vi ønsker å forsterke Schjongslunden som samlingspunkt for uorganiserte aktiviteter og møteplass for aktive frilufts entusiaster.

Ved å fjerne volden kan man gjøre plass til grønne arealer, lekeområde a al «tuftepark» med «mini løpebane», paviljonger med fastmonterte griller og benker som kan benyttes både av Furulundens brukere og av publikum til aktiviteter på friidrettsbanen eller fotballbanen (indre bane).

Et halvtak langs friidrettsbanen der volden er i dag vil kunne fungere som samlingsplass også for brukere av Schjongslunden.

Attraksjonsverdien OG bruksverdien av området kan forbedres vesentlig ved å knytte til fasiliteter som vi har nevnt her.

Viktig er det å poengtere at vi i Friidrettsklubben bruker Schjongslunden i perioden april – oktober da vi ikke har tilgang til innendørs anlegg i Schjongslunden.

I dag har friidrettsklubben et tikkende anleggsbehov for en ny tidtakerbua, ny sekretariats bygg og varmestue/oppholdsrom samt ny redskapsbod.

Ny tidtaker bua, sekretariats bygg og varmestue/oppholdsrom samt ny redskapsbod ønsker vi enten satt opp der tidtaker bua er i dag (og da fjerne en del av betongmassen), eller vi ønsker å snu friidrettsbanen slik at tidtaker bua med redskapsrom kommer på motsatte side.

Et slikt tiltak som det sistnevnte vil kreve at volden fjernes og at man utvider løpebanen med to spor for å kunne avholde 100 m konkurranser.

Tribunen med plastikkseter er også utskiftingsverdig.

Innspill til tiltak for forbedring av friidrettens forhold

 • Sekretariat med varmestue til funksjonærer og administrasjon under samme tak som tidtaker bua og redskapsbod med tilknytning til friidrettsbanen. (Rive gammel bod).
 • Trådløst internett til bruk under stevner
 • Felles kiosk/kafefasilitet som kan drives på dugnad av Schjongslundens brukere med salg ut mot Schjongslund/friidrettsbanen. Dette kan benyttes av beachhåndball, volleyball, ultraløp; friidrett, nullløp og o-klubbene til bruk under egne arrangement.
 • Felles lokale for klubbkvelder, møteaktiviteter, avslutninger for ovenstående lag og organisasjoner
 • Belysning på Friidrettsbanen
 • Brøyting av friidrettsbanen fra april.
 • Brøyting av sti rundt Schjongslunden hele vinteren
 • Belysning rundt stien i Schjongslunden (Led lys, solcelle) Se på Skålaveien i Ørsta.
 • Garderobe fasililteter (en per kjønn) til friidrett og løpsarrangement
 • Lett tilgjengelige toaletter, også for funksjonshemmede med bedre skilting
 • Lett tilgjengelige låsbare skap til brukere av Friidrettsbanen og Schjongslundens utendørs fasiliteter.
 • Oversiktskilt til området (ved inngang) skilting innenfor anlegget som peker til viktigste fasiliteter (man definerer permanente fasiliteter og gir mulighet for enkelt arrangement.
 • Fastmonterte griller under tak med bord og benker rundt.
 • Benker og bord til medbrakt mat og piknik
 • Permanent pavilijon i tilknytning til kafefasilitet
 • Fjerning av volden mellom Friidrettsbanen og Schjongshallen for bedre samhandlingsmulighet og felles arrangement. Tenk på «Schjongslekene»!
 • Lekeområde for barn med fokus på fysisk aktiviteter i nærheten av friidrettsbanen og furulunden. «tuftepark for barn».

Når det gjelder garderobeforhold så vet vi at hockey forståelig nok ikke ønsker å dele garderober med friidrettsutøvere, beachvolley og beach handball pga. sand, så nye garderobeanlegg bør tenkes anlagt enten i ny hall eller ned mot Schjongslunden.

Når det gjelder P-plasser, så vil man kunne få flere P-plasser ved å rive de gamle garderobeanlegg og redskapsboder og fjerne volden.

I vinterperioden

Ringerike Friidretssklubb har i dag ikke noe anlegg som dekker de mest basale behov for tidssvarende og adekvate treningsforhold året rundt.
Friidrettsklubben har heller ikke tilgang til anlegg som kan benyttes til avvikling av arrangement i 6 måneder av året.

Dette er går ut over både rekrutteringsevne, fastholdelse og muligheter for å skape samlende aktiviteter året rundt. Dette svekker konkurranseevnen til klubben. Dette er en problemstilling som Ringerike Friidretssklubb deler med de nærmeste friidrettsklubber i nabokommunene, der andre idretter har første prioriteter rundt anlegg. Klubben ønsker et anlegg som kan benyttes ofte og deles med andre lag.

Klubben drømmer om et friidrettsanlegg i Schjongslunden, men ser at det vil komme i konflikt med især fotballen, med mindre man tenker meget stort og lager en hall slik som Bærum Idrettspark.

Viktige poenger for å kunne dekke grunnleggende behov hos lokalbefolkning

Hallen bør kunne tas i bruk av enkeltpersoner uten om lag på fastlagte tider, mot betaling for nøkkelkort og tilgang. Dvs. at man bør legge til rette for brukerbetaling overfor de som ikke ønsker å bli med i noen klubb. Da vil man kunne rette seg inn mot en stor del av Schjongslundens andre brukere som ikke er en del av de store lag. Dette vil også kunne tiltrekke nye brukergrupper.

Hallen og fasilitetene vil samtidig kunne bli benyttet av handball, hockey, fotball, volley, basket og turn, både til basistrening og testing. Foreningen Schjongsløpene, Hytteplan sport, Ringblad og Ringeriksmaraton samt OCR Norway, vil også kunne ta i bruk et slikt anlegg og være ivrige brukere ved en plassering i Schjongslunden. Til sammen har disse et par tusen aktive utøvere.

Friidretten vil i Schjongslunden kunne bygge et større miljø på et begrenset område, med både utendørs og innendørs anlegg, og på den måte bygge seg sterkere sammen med andre lag og organisasjoner.

Et smart trekk kunne være å planlegge rom og kjøkkenfasiliteter til 30-40 personer for kurs og Sportell. Ala Olympiatoppens sportell. Da vil man kunne avholde training camps for flere sportsgrener i Hønefoss og derved øke inntekter. Olympiatoppen er sprengt på kapasitet.

Vi er klar over at en slik satsning vil komme i konflikt med andre interesser, men samtidig er det viktig å spille inn at friidretten ønsker å ta del i fremtidens prioriteringer omkring anlegg i Ringerike kommune. Derfor har vi også innspill til tiltak som skal bidra til å forbedre bruksarealene i sommerperioden, slik at dette kommer de lokale beboere til nytte.

Vi ser for oss at en hall vil kunne bygges der den gamle stålhall med kunstgressdekke ligger. Det er dog veldig viktig fortsatt å ha stien rundt Schjongslunden.

Les mer om innendørs Friidrettshall på Ringerike hos Ringerikefik.no

7. juni 2019
Nickolass Jensen, RFIK leder
Ringerike.friidrett@gmail.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *