Schjongsløpenes innspill til tiltak i området Schjongslunden/Hønefoss Idrettspark

Brev til Ringerike Idrettsråd, sendt juni 2019.

Foreningen Schjongsløpene står som arrangør av løpene Schjongs5er’n og Schjongstesten, og løpsarenaen vår er furulunden mellom pumpehuset og ishockeyhallen og løpstraseen er stien rundt Schjongslunden og veinettet opp til Søndre Park.

Disse to løpene samler godt over 1000 løpere til sammen, og det deltar alt fra europamestere til førstegangs deltakere.

Vi står også for oppsett og vedlikehold av 100 m -skiltene langs stien rundt Schjongslunden.

I tillegg til det ovenfor er vi medhjelpere til Ringerike 6- timers og Jentebølgen som også har sin løpsarena i Schjongslunden.
Målet vårt er å aktivisere flest mulig av Ringerikes befolkning ved å legge til rette for sentrumsnære løp og lage ulike løpstraseer som er merket med skilter = Folkehelse.

Furulunden mellom pumpehuset og ishockeyhallen

Furulunden mellom pumpehuset og ishockeyhallen er hovedarenaen til Foreningen Schjongsløpene. Dette området er veldig sentralt for oss og har stor betydning for våre arrangement.

Dette området er også en viktig samlingsplass for mange av Ringerikes befolkning som løper eller går turer. 100 m skiltingen starter i furulunden og mange klubber, foreninger eller uorganiserte bruker disse skiltene når de trener intervaller eller løper/går turer.

I løpet av juni/juli blir det merket 3 nye løyper på 3 km, 5 km og 8 km, som har start og mål fra furulunden. Løypene vil bli merket med aluminiumskilter i str. 10 x 5 cm med innfreste tall og piler.

Dette prosjektet har blitt godkjent av Ringerike kommune, og er folkefinansiert gjennom Hønefoss Sparebank, og de største bidragsyterne er Ringerikskraft, Ringeriksdagene og Hønefoss Sparebank. I tillegg til skiltene ønsker vi også å sette opp benker i området.

Furulunden

I en spørreundersøkelse i Ringerikes Blad, for ca. 4 år siden, ble innbyggerne i Hønefoss spurt om hva de synes var viktigst å bevare i Schjongslunden. Ca. 70 % svarte da stien langs elva. Innbyggerne mente at det var viktig å bevare stien slik den er i dag med trær langs traseen.

Gangvei på yttersiden av gjerde langs Ringeriksgata.

Langs Ringeriksgata oppstår det nestenulykker hver uke pga. at folk går, løper eller sykler bak de parkerte bilene langs gjerdet. Her er det god plass til å lage et gangfelt på 2 m fra gjerdet og allikevel er det plass til å parkere bilene. Fint hvis dekket ikke blir asfalt, men at det brukes subus eller liknende.

Lagerplass til arrangementsutstyr
Vi har i dag felles lagerplass med friidrettsklubben i det gamle garasjeanlegget. Dette bygget er i dårlig stand med store hull i veggene. Ønsker nytt lagerbygg med tette vegger og gjerne nærmere furulunden ved pumpehuset.

Tilgang til garderober og toaletter
Til arrangementene våre er vi avhengig av lett tilgjengelige toaletter og garderober, også for funksjonshemmede, og per dagsdato så bruker vi det gamle anlegget ved friidrettsbanen. Alle brukerne av Schjongslunden er også avhengig av disse toalettene.

Belysning rundt stien i Schjongslunden
Det er mange 1000 brukere av stien rundt Schjongslunden i løpet av en uke, men når det blir mørkere om kveldene går aktiviteten ned. Ved å sette opp belysning ville aktiviteten blitt mye større og folk hadde følt seg tryggere ved å gå/løpe der.

Brøyting av stien og grusing ved is.
De to siste årene har kommunen brøytet stien rundt Schjongslunden og dette har ført til større aktivitet vinterstid. Pga. drypp fra trærne langs traseen blir det ofte isete og glatt å gå der. Kunne man ha fått til strøing av stien?

Belysning på friidrettsbanen
I september til oktober er det mørkt å løpe på friidrettsbanen og det hadde vært ønskelig med belysning der. I de snøfattige vintrene er det mange som ønsker å bruke løpebanen hele vinteren, men pga. lysforholdene blir banen mindre tilgjengelig.

Små låsbare skap i garderobene
Mange savner et sted hvor man kan låse inn bilnøkler, mobil, lommebok og liknende før de trener.

Skilt som viser området sine fasiliteter
Hadde vært fint å få lagd et stort oversiktskart over området, som viser hvor du kan gjøre ulike aktiviteter og hvor du finner de ulike bygningene og banene.

Felles kiosk/kaféfasiliteter
Felles kiosk/kaféfasilitet som kan drives på dugnad av Schjongslundens brukere. Dette kan benyttes av beachhåndball, volleyball, ultraløp, friidrett, terrengløp, nullløp og o-klubbene under egne arrangement. Gjerne med benker, griller og bord under tak.

Felles lokale for klubbkvelder
Vi i Foreningen Schjongsløpene ønsker å disponere et lokale hvor vi kan ha møteaktiviteter, klubbkvelder og avslutninger. Deler gjerne med andre lag og foreninger.

Lekeområde for barn
Lekeområde for barn med fokus på fysisk aktiviteter i nærheten av friidrettsbanen og furulunden. «Tuftepark for barn».

Vennlig hilsen
Foreningen Schjongsløpene v/Olav Høgset

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *