Sesongavslutning for 2017 med bilder

20 november holdt Ringerike Friidrettsklubb den årlige sesongavslutning i kantinen på Kartverket i Hønefoss.

Det var utdeling av friidrettsnåler til rekruttene, tyrvingnåler basert på tyrvingpoeng oppnådd i siden desember 2016, premier for trekamp, annonsering av årets nye klubbrekorder, kåring av årets rekruttter og årets ungdomsutøver samt kaffe, saft og kake.

Rundt 100 medlemmer og foresatte hadde funnet veien til Kartverkets kantine som hadde erstattet Ringerikshallen som ramme for dagens samling. Alle deltakere fikk forøvrig tildelt en RFIK drikkeflaske. De som ikke deltok på avslutningen kan få en slik på trening.

Ekstra rettelse vedrørende guttenes trekamp
Cato Sælid sine resultater hadde ikke blitt registrert korrekt i vår statistikk, slik at Catos samlede poengskåre i trekampen var feilberegnet. Etter ajourføring fant vi at Cato oppnådde 2016 poeng i trekampen og dermed fikk en femteplass i guttenes konkurranse.
Cato vil også motta en pokal.

Husk Julestevne 3. desember
Og husk at det er Julestevne 3. desember i Rudhallen. Dette er et fint førstegangsstevne innendørs for alle som er 9 år og eldre.

Se http://schjongslund.wpbutikk.comno/aktivitet/buls-julestevne-i-rudhallen